Blogs: Decorate your home
 Overbieden huurhuis overbieden koophuis Veenendaal  thumbnail

Overbieden huurhuis overbieden koophuis Veenendaal

Published Mar 20, 22
2 min read

huis huren petenbos veenendaal

Zal dat anders worden na invoering van de nieuwe wettelijke bepalingen? Dat hoor ik graag van de minister. In de huidige situatie komt het voor dat een corporatie om financiële redenen besluit tot het slopen van woningen die tot de kernvoorraad behoren, waarbij de huurders grote bezwaren hebben tegen de sloop - huis huren pwa park veenendaal.

Wij vragen de minister of deze situatie onder de nieuwe wet verandert, en zo ja, op welke manier en of daarbij naar de mening van de minister dan ook sprake is van een volwaardige rol voor de huurdersorganisatie. Daarbij wil ik ook verwijzen naar de niet minder dan 286 vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld naar aanleiding van het voorliggende ontwerpbesluit (huis huren pwa park veenendaal).

In nummer 79 van deze lijst wordt de minister gevraagd of hij van mening is dat het in lijn zou zijn met de aanbevelingen en de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie als huurdersorganisaties zouden moeten instemmen met een saneringsplan (huis huren pwa park veenendaal). Mijn aanvullende vraag daarbij is of huurders ook moeten of mogen instemmen met een sloopplan voor hun woningen (huis huren pwa park veenendaal).

We hebben inmiddels een aantal stukken gezien. huis huren pwa park veenendaal. Is de minister bereid om deze Kamer over die uitkomsten te informeren voordat het besluit wordt uitgevaardigd? Het voorliggende wetsvoorstel is uitgebreid, maar op een aantal punten ook zeer globaal (huis huren pwa park veenendaal). Er zijn veel goede amendementen aangenomen - huurwoningen veenendaal west. Die worden nu uitgewerkt, maar de uitwerking daarvan is natuurlijk heel essentieel voor onze beoordeling van het geheel - huis huren pwa park veenendaal.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? U kunt ons vrijblijvend bereiken

Address: Schoolweg 82 - 3921 CG Elst Ut
Phone: 06 – 83 94 44 58
Email: info@lexwonen.nl
Huurwoning Veenendaal

Het heeft dus mijn voorkeur dat de minister het resultaat dat hij aan de overkant heeft bereikt, eerst aan deze Kamer voorlegt. Tot slot wil ik namens mijn fractie graag de mening van de minister vernemen over het amendement-Verhoeven c (huis huren pwa park veenendaal). s. huis huren pwa park veenendaal. op stuk nr. huis huren pwa park veenendaal. 59, waarin is bepaald dat er een versterking moet komen van de scholing en professionalisering van huurdersorganisaties via de Wet op het overleg huurders verhuurder en de verplichte financiële ondersteuning door de corporaties.

Latest Posts

Gj Industries

Published Mar 19, 24
7 min read

Kattenstront Opruimen

Published Feb 17, 24
7 min read