Blogs: Decorate your home
 My Talent By Jobs & Careers Cv - Issuu  thumbnail

My Talent By Jobs & Careers Cv - Issuu

Published May 02, 23
10 min read

Geschiedenis Van De Verpleegkunde - Vakblad Kern 1b

“Die cheque van 300 euro die enkel naar het federale personeel gaat, sorry, dat was voor mij de trigger. icare thuiszorg. Ik betaal evenveel belastingen, maar de mensen die hard werken rondom mij kunnen daar niet mee van genieten, dat is toch discriminatie? We vragen geen bergen, maar iedereen die een steentje bijdraagt, dat zou echt een verschil maken, zeker voor beginnend personeel", zegt ze.

200 euro, wat netto neerkomt op 2. 700 euro in de maand. “Voor mij zullen die nieuwe lonen weinig verschil maken. Ik ben heel tevreden met mijn inkomen, dat kan ik gerust zeggen. Maar voor wie begint is het lastiger, zeker nu hun opleiding vier jaar duurt, en nu de kloof groeit met de ziekenhuizen", ziet Marie.

Ik doe de job heel graag, maar ik zie veel mensen die er nog niet eens aan denken." * Om privacyredenen wilde deze persoon liever anoniem getuigen. Daarom werd een andere voornaam gebruikt.

Er is een iets misgegaan. Wacht even en probeer het opnieuw. Opnieuw proberen.

Je bent je huidige job beu… Je staat elke dag uren in de file… Je werkomstandigheden zijn niet wat ze moeten zijn… Of je hebt op dit ogenblik geen werk en wil toch graag aan de slag… dan is dit het moment om je om te scholen naar een zorgjob - icare thuiszorg.

Ben jij iemand die de stap in het onbekende (de zorgsector) net spannend en leuk vindt, of heb je een heleboel vragen en twijfels en aarzel je daardoor? Zou je je leven graag een nieuwe wending geven, maar vraag je je af of een zorgjob wel iets voor jou is? Of werk je misschien in een totaal andere sector en twijfel je daarom of je wel zou passen in een zorgomgeving ? Geen probleem, want dankzij de inleefmomenten in organisaties uit alle provincies kan je zelf ontdekken of een job in de zorgsector jou ligt en wat zo’n job nu eigenlijk inhoudt! Schrijf je nu in voor een inleefmoment! Kan je zoektocht naar werk wel wat hulp of een nieuwe richting gebruiken? De VDAB heeft een interessant opleidingsaanbod, met ook mogelijkheden tot een zorgscholing, om je kansen op tewerkstelling aanzienlijk te evrsterken.

Hoeveel Verdient Een Verpleegkundige? - Indeed.com BelgiëHet servicepunt is een herkenbare plek in de werkwinkel, toegankelijk voor iedereen, en laat je kennis maken met de boeiende jobs in de zorgsector. Meer info over de servicepunten. icare thuiszorg. Het opleidingsproject voor verpleegkundige wordt beheerd door het IFG en biedt de kans aan werknemers uit de federale privésector van de gezondheidszorg, de kans om een opleiding tot verpleegkundige te volgen in maximum 3 jaar binnen de HBO5-opleiding en maximum 4 jaar in de Bacheloropleiding.

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg organiseert een project die de kans biedt aan de werknemers uit zijn sector om een opleiding tot zorgkundige te volgen. Het Fonds betaald het inschrijvingsgeld terug (max. bedrag € 770) en biedt extra vormingsverlof aan bovenop het betaald educatief verlof. Meer info op www. fe-bi. org.

Drie Vlaamse vormingsfondsen komen bij bepaalde opleidingen tussen in het inschijvingsgeld en schoolgeld (of cursusgeld) dat je moet betalen aan het centrum voor volwassenenonderwijs (cvo). Meer info. Het Huis voor Gezondheid biedt en overzicht over opnieuw studeren en Nederlandstalige zorgopleidingen in Brussel. Je vindt er alle info over: persoonlijke begeleiding bij de oriëntatie naar zorgopleidingen, ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal, financiële tussenkomsten, mogelijkheden rond kinderopvang, erkenning van buitenlandse diploma’s, (icare thuiszorg).

In 2019 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – zonder te weten wat het komende jaar in petto zou hebben – 2020 uit tot het jaar van de verpleegkundigen. En of 2020 het jaar van de verpleegkundigen werd … Begint gendergelijkheid niet bij een gelijke balans op de (medische) werkvloer? Wereldwijd stonden ze in de frontlinie in de strijd tegen COVID-19.

Zowel bij de uitvoering van projecten als bij de interne werking van onze organisatie waken we over de integratie van de genderdimensie. We delen de overtuiging van de WHO: gelijkheid van mannen en vrouwen in de gezondheidszorg betekent gelijkheid in de aanpak van de verschillende gezondheidsbehoeften van een persoon, onafhankelijk zijn of haar geslacht.

Iets waar we, zowel hier in België als in onze partnerlanden, nog mijlenver van verwijderd zijn. Wereldwijd is 90 procent van de verpleegkundigen een vrouw. In Afrika was 24 procent van de verpleegkundigen tussen 2013 en 2018 mannelijk, tegenover 76 vrouwelijk (WHO, 2019) (icare thuiszorg). In Europa dalen deze cijfers tot 11 procent tegenover 89.

Een Visum Krijgen Als Verpleegkundige - Zorg En Gezondheid

Nochtans is er een groot tekort aan verpleegkundigen in België. In 2021 steeg het beroep van de zesde naar de eerste plaats op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. Wetende dat dus amper 14% van de verpleegkundigen en 7% van de zorgkundigen man is, spreekt de oplossing voor zich: laat meer mannen instromen.

Maar het lijkt niet eenvoudig om het tij te doen keren. Hoewel er het laatste decennia fors meer vrouwelijke (huis)artsen en medische experten bijkwamen, groeit het aantal mannelijke verpleegkundigen amper. Meisjes warm maken om te kiezen voor een sector met een hoge status is dan ook eenvoudiger dan jongens te stimuleren om voor een sector te kiezen die in de ogen van veel mensen een lage status heeft.

De historisch gegroeide rolpatronen – de zachte zorgende vrouw versus de praktische hardwerkende man – creëren een verwachtingspatroon wat de keuzevrijheid beperkt. Met andere woorden, het stigma kan ervoor zorgen dat mannen bewust of onbewust minder gemakkelijk voor het beroep van verpleegkundige zullen kiezen. En dat is jammer, want wanneer beroepskeuzes gemaakt worden op basis van hoe een maatschappij genderrollen invult, worden individuele talenten niet optimaal benut.

Maar er zijn toch voldoende andere voorbeelden te noemen van verzorgende of maatschappelijke beroepen waarin mannen wel evenredig vertegenwoordigd zijn zoals sociaal werkers of psychologen. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws Uiteraard zijn er biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, net zoals tussen alle individuen onderling.

Maar net die verschillen zijn een meerwaarde, een complementariteit die de gezondheidszorg naar een hoger niveau tilt. Diversiteit zorgt voor innovatie en creativiteit. En willen we bovendien niet dat het medisch personeelsbestand een afspiegeling vormt van de gehele maatschappij? Er zal meer nodig zijn om mannen in zogenaamde “vrouwenberoepen” te krijgen.

Tempus Thuisverpleging Gent

03 369 27 14
Klik hier voor meer

Woorden als verpleegster en verpleger werden vervangen door het genderneutrale verpleegkundige. De opleiding verpleegkunde werd verlengd van drie tot vier jaar, wat naast de kwaliteit ook het aanzien moest verhogen. En de coronacrisis zette onder meer een verhoging van de lonen van het zorgkundig personeel opnieuw hoog op de politieke agenda.

Loon En Werkvoorwaarden In De Ziekenhuizen

Een beroep opwaarderen gebeurt niet in een-twee-drie. Er zal meer nodig zijn om mannen in zogenaamde “vrouwenberoepen” te krijgen. Het beeld van de vrouwelijke zorgdraagster zit diepgeworteld in onze cultuur. Daarom moeten we kinderen van jongs af aan al leren dat de mate waarin iemand het fijn vindt om zorgende taken op te nemen afhankelijk is van persoonlijkheid en vaardigheden en niet van het biologische geslacht.

En enkele rolmodellen kunnen natuurlijk ook geen kwaad. Misschien is het tijd voor een televisiereeks ‘topverpleegkundigen’ in plaats van ‘topdokters’ waarin evenveel getalenteerde vrouwen als mannen in beeld komen? Annelies Van Erp is medewerker bij Memisa (icare thuiszorg).

Het Sint Guido Instituut biedt in samenwerking met VDAB de opleiding zorgportaal HBO5 verpleegkunde aan. Deze opleiding richt zich tot anderstalige kandidaten of kandidaten die specifieke noden ervaren en extra ondersteuning nodig hebben bij het studeren binnen het hoger onderwijs. De studieduur van 3 jaar wordt met een half jaar verlengd waardoor het tempo waarop de lessen gegeven worden trager verloop en de student meer verwerkingstijd krijgt.

Door deze aanpak willen we kandidaten maximale ondersteuning en slaagkansen bieden. Wil je de opleiding aanvatten met een VDAB contract dan moet je voldoen aan de VDAB voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je plaatselijk VDAB kantoor.

Hoewel de vakbonden al jaren ijveren voor gelijke loon-en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in dit paritair comité, is dit vandaag nog niet het geval. Niet alleen is de sector zeer divers, maar veel hangt ook af van de wil van de subsidiërende overheid om te investeren in de sector. Tot voor kort was voornamelijk de Federale overheid bevoegd voor de zorginstellingen.

Daarnaast zijn er deelsectoren waar de overheid helemaal niet tussenkomt in de financiering. Dit maakt dat deze sector zeer complex is. Het is niet eenvoudig om je weg naar de juiste informatie te vinden. Om wat orde te scheppen in de complexiteit wordt vaak gebruik gemaakt van een numerieke onderverdeling die meestal ook op je loonbrief wordt vermeld (soms voorafgegaan door "PC" en/of "Nr").

Sectorwerkstuk Biologie Verpleegkundige (4e Klas Vmbo)

Op één van die documenten zal je het nummer "330" terugvinden. Soms zullen hier nog een aantal nullen achter staan vb. "33000" of "330 - icare thuiszorg. 00". In deze sector worden vaak extra nummers gebruikt om de deelsector aan te duiden, bv “330. 01” stond tot voor de 6e staatshervorming voor de Federale gezondheidsdiensten en daarbinnen staat “330.

Zo zal bv de ouderenzorg Vlaanderen worden gecodeerd als 330. 012 Vl. Wanneer er geen lettercode wordt vermeld betekent dit dat dezelfde loonvoorwaarden gelden in alle gewesten. Om je weg te vinden in de diverse codes, hebben we onderstaande tabel opgesteld: Privé-Ziekenhuizen (AZ, PZ en UZ) 330 01 1 330.

Dit is het geval voor : We proberen hieronder een schets te geven van de belangrijkste afspraken die er bestaan in de verschillende sectoren van dit paritair comité. Als je na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om met onze medewerkers contact op te nemen in één van de ACLVB-kantoren.

Hoeveel je minimum moet verdienen hangt eerst en vooral af van subsector waarin je werkt. Elke subsector heeft zijn eigen functieclassificatie en loonschaal. Per subsector word je betaald op basis van je functie. Elke functie valt onder een categorie. Aan elke categorie wordt een loonschaal toegekend die evolueert op basis van anciënniteit.

Krijg ik het minimumloon van mijn categorie met de daaraan gekoppelde loonschaal en volgens mijn anciënniteit ? Dit kan je nagaan door naar de loonschalen in jouw subsector te kijken. Om je minimumloon te controleren, zoek je jouw categorie op je loonbrief. Als je die gevonden hebt, dan zoek je deze in de lijst met minimumlonen van jouw subcomité.

Voor de Brusselse en de Waalse geregionaliseerde sectoren zijn de onderhandelingen over een introductie van de IFIC functieclassificatie en bijhorend IFIC-loonmodel opgestart. Het nieuwe loonmodel wordt gekenmerkt door hogere aanvangslonen voor jongere werknemers, degressieve loonstijgingen tot 35 jaar anciënniteit - icare thuiszorg. Het nieuwe loon integreert verouderde verloningsystemen zoals bv. de haard en standplaatstoelage of functiecomplementen in één nieuw loonmodel.

Verpleegkundige: Salaris, Opleiding, Taken & VaardighedenLees meer over IFIC op : . Indien je toch nog met vragen zit, dan ben je steeds welkom in jouw ACLVB-kantoor voor meer uitleg. We helpen je met plezier verder. De algemene arbeidsduur bedraagt 38 uur per week voor alle werknemers van de sector. Vaak worden deeltijdse contracten afgesloten.

Elke prestatieperiode moet minstens 3 uur per dag duren. In sommige deelsectoren moet om evidente redenen 24 uur op 24 personeel beschikbaar zijn om te zorgen voor de patiënten. Dit is o. m het geval in de ziekenhuizen en de ouderenzorg. Daarom is het in deze subsectoren toegestaan dat de 38 uur gemiddeld wordt bereikt op 13 weken (trimester), waarbij men uurroosters kan hebben die tot 11 uur per dag gaan, maar waarbij niet meer dan 50 uur per week mag worden gewerkt.

Het overschrijden van de wekelijkse maximumgrens wordt echter beperkt door het feit dat tijdens een trimester het aantal meeruren hoe dan ook moet beperkt worden tot 143 uren. Bij overschrijding, dient er onmiddellijk compensatierust worden toegekend. Indien moet gepresteerd worden boven de grens van 143 meeruren, worden dit overuren, die aan 150% bezoldigd worden.

Ja, maar niet in elke subsector op dezelfde wijze. Hieronder kan je een schematisch overzicht vinden van de toeslagen voor onregelmatige prestaties. Sectorcode Dag prestaties op zaterdag Dag prestaties op zon- en feestdag Nacht prestaties zon- en feestdag Nacht prestaties op zaterdag en weekdagen Onderbroken diensten Avondprestaties op weekdagen 330.

Latest Posts

Thaise Massagesalon

Published Jun 18, 24
7 min read

Kinesist Knokke Heist

Published Jun 13, 24
7 min read